Uncategorized

“Counter terrorism: Theory and Practice Course”

В периода от 08.04.2024 до 12.04.2024 беше проведен първият курс, домакинстван от Центърът за Изследване на Екстремизма и Тероризма (ЦИЕТ), съвместно с Кралската военна академия – Сандхърст с основен лектор …

“Counter terrorism: Theory and Practice Course” Read More »

Мастер клас на един от водещите специалисти по противодействие на тероризма, подп.(ор) Ури Бен Яков – старши изследовател и директор на департамент в Института по контратероризъм в Херцилия, Израел. 

За поредна година студентите от специалност ”Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма” имаха удоволствието да участват в мастер клас на един от водещите специалисти по противодействие на тероризма, подп.(ор) Ури …

Мастер клас на един от водещите специалисти по противодействие на тероризма, подп.(ор) Ури Бен Яков – старши изследовател и директор на департамент в Института по контратероризъм в Херцилия, Израел.  Read More »

Английски военни дипломати посетиха „Центъра за изследване на екстремизма и тероризма“

Aташето по отбрана на Великобритания в България, подполковник Кристофър Самърс и новият аташе по отбраната подполковник Матю Уокър, който предстои да го смени посетиха Военна Академия „Г. С. Раковски“. По време на посещението, началника на …

Английски военни дипломати посетиха „Центъра за изследване на екстремизма и тероризма“ Read More »

Research Centre for Extremism and Terrorism (RCET) participation in 4th Annual Centre of Excellence – Defence Against Terrorism Long Range Planning Conference held online on 14 March.

The purpose is to communicate key Counter Terrorism (CT) events between participating organizations, identify areas of collaboration, and create a shared long-range calendar (LRC). COE-DAT briefed participants on the significant …

Research Centre for Extremism and Terrorism (RCET) participation in 4th Annual Centre of Excellence – Defence Against Terrorism Long Range Planning Conference held online on 14 March. Read More »

Участие на Ръководството на “Център за Изследване на Екстремизма и Тероризма” в Национално Антитерористично Учение “Отговор 24”.

На 07.02.2024 г. се проведе Национално Антитерористично учение “Отговор 24”. Учението имаше за цел да провери готовността за реакция на органите за управление и силите за реагиране на национално и …

Участие на Ръководството на “Център за Изследване на Екстремизма и Тероризма” в Национално Антитерористично Учение “Отговор 24”. Read More »

Центъра за Изследване на Екстремизма и Тероризма проведе кръгла маса на тема: “Актуални проблеми на сигурността и ефектите от войната”

Изключително полезна и продуктивна дискусия на тема “Актуални проблеми на сигурността и ефектите от войната” се проведе по време на организирана от Центъра за изследване на екстремизма и тероризма кръгла …

Центъра за Изследване на Екстремизма и Тероризма проведе кръгла маса на тема: “Актуални проблеми на сигурността и ефектите от войната” Read More »

Участие на изследователи от Центъра за изследване на екстремизма и тероризма в Международна конференция

Изследователи от центъра изнесоха пленарен доклад на тема: “Сигурността в България през призмата на съвременните предизвикателства и заплахи” на Международната годишна конференция “Актуални проблеми на сигурността” в Националния Военен Университет …

Участие на изследователи от Центъра за изследване на екстремизма и тероризма в Международна конференция Read More »

Участие на Ръководството на Центъра за изследване на екстремизма и тероризма в мащабното полево учение “Сила 23” по Плана за действие при земетресение.

На 28.05.2023 г. се проведе мащабното полево учение “Сила 23” по Плана за действие при земетресение. В учението присъстваха и Ръководителя на центъра за изследване на екстремизма и тероризма – …

Участие на Ръководството на Центъра за изследване на екстремизма и тероризма в мащабното полево учение “Сила 23” по Плана за действие при земетресение. Read More »

МИСИЯ: Изследване, Образование, Квалификация и Сътрудничество!!!

Центъра за изследване на екстремизма и тероризма, предоставя възможност за придобиване на компетентности за прилагане на добрите практики за анализ и оценка на риска от радикализация, екстремизъм и терористична дейност.

Посещение на екип от Центъра за изследване на екстремизма и тероризма в Международния институт по контратероризъм в Херцлия, Израел.

По-време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с бъдещи съвместни проекти за обучение и провеждане на изследвания в областта на борбата с радикализацията, екстремизма и тероризма.