Изследователи

ПОЛК. ДОЦ. Д-Р ПЕТЪР МАРИНОВ

Полк.доц.д-р Петър Маринов започва службата си през 1997 г. като офицер – инженер на радиолокационни системи. Служи в системата на противовъздушната отбрана на Сухопътни войски и преминава през различни позиции, включително до старши експерт в командването на Сухопътните войски на Българската армия. От 2010 г. е преподавател във Военна академия „Г.С.Раковски”. Шансът и предизвикателството да участва в мисии на българската армия в Ирак и Афганистан събуждат интереса му не само към проявленията на тероризма, но и към причините за неговото възникване. Изследва различни аспекти на неконвенционалните заплахи, процесите на радикализация и асиметричността в провеждането на операциите. Полк.доц.д-р Маринов е преминал редица специализации в България , както и в Defense institute of International Legal Studies (DIILS) – САЩ и NATO Center of excellence – Defense against terrorism (COE-DAT) - Турция. Полк. доц. д-р Маринов е основен автор и ръководител на магистърска програма, а от 2022 е член на NATO Independence Scientific Evaluation Group (ISEG) с отговорност „Противодействие на тероризма“.

Д-Р ЛЪЧЕЗАР МИЛУШЕВ

Започва кариерата си като офицер от системата за противовъздушна отбрана. Дълги години работи в системата на МВР, като последователно преминава през различни длъжности, включително съветник на министъра на вътрешните работи и оперативен помощник на главния секретар. Като директор на Дирекция „Анализи и политики” на МВР е един от основнните автори на Закона за противодействие на тероризма и Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма. Д-р Милушев е съавтор на магистърската програма и има значителен принос за нейното развитие

МАЙОР ДИМО ИВАНОВ

Майор Димо ИВАНОВ е роден през 1983г. в гр. Ямбол. През 2006г. завършва Националния военен университет „Васил Левски“ в гр. Велико Търново образователно-квалификационна степен „бакалавър” в специализация „Войсково разузнаване” и специализация „Приложна лингвистика”, а през 2009г. магистърска степен по специалност “Национална и регионална сигурност”. Предизвикателството да работи в екип го подтиква през 2012г. да завърши и магистърска степен по специалност “Психология” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. В последствие през 2020г. завършва и магистърската специалност в професионално направление „Военно дело” на ВА „Г.С.Раковски” В своята служба преминава през различни позиции, като последната която заема е старши експерт във Военния команден център. Основен отпечатък и мотиватор за засиленият му интерес в областта на противодействието на радикализацията и тероризма се дължи на длъжността му като военен психолог. Възможността да участва в мисия, а именно като психолог на Българския контингент в Афганистан през 2018г., както и преминаването му през различни квалификационни курсове в страната и Centre Of Excellence – Defence Against Terrorism (COE-DАT) – Анкара, Турция, допринасят за обогатяването на знания му и засилват желанието за усъвършенстване в областта на противодействието на радикализацията и тероризма в контекста на съвременните заплахи и неконвенционалните бойни действия.