Мастер клас на един от водещите специалисти по противодействие на тероризма, подп.(ор) Ури Бен Яков – старши изследовател и директор на департамент в Института по контратероризъм в Херцилия, Израел. 

За поредна година студентите от специалност ”Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма” имаха удоволствието да участват в мастер клас на един от водещите специалисти по противодействие на тероризма, подп.(ор) Ури Бен Яков – старши изследовател и директор на департамент в Института по контратероризъм в Херцилия, Израел. 

По-време на проведените дискусии, студентите от специалността показаха завидни знания по тематиката свързана с противодействието на тероризма. Водещият метър класа г-н Ури Бен Яков, изрази своето задоволство от активността на участниците по време на казусите които бяха решавани в областта на противодействието на тероризма.