Участие на изследователи от Центъра за изследване на екстремизма и тероризма в Международна конференция

Изследователи от центъра изнесоха пленарен доклад на тема: “Сигурността в България през призмата на съвременните предизвикателства и заплахи” на Международната годишна конференция “Актуални проблеми на сигурността” в Националния Военен Университет “Васил Левски”, гр. Велико Търново. С доклада, Заместник-ръководителя на Центъра, гл. комисар (о.з.) д-р Лъчезар Милушев, запозна участниците с извършеният анализ на актовете на насилие, случили се в света през последните години, който извежда обектите от критичната инфраструктура и най-вече тези от тях с предназначение за обществено обслужване с масово пребиваване на хора като най- уязвими и респективно цели за престъпни посегателства върху живота и здравето на хората.

Секретаря на Центъра, майор Димо Иванов, от своя страна запозна аудиторията с новите тенденции и форми на тероризъм излизащи на преден план, като заплаха за съвременната среда за сигурност. Той представи и резултати от изследване на факторите на радикализация в България.