МИСИЯ: Изследване, Образование, Квалификация и Сътрудничество!!!

Центъра за изследване на екстремизма и тероризма, предоставя възможност за придобиване на компетентности за прилагане на добрите практики за анализ и оценка на риска от радикализация, екстремизъм и терористична дейност.