“Counter terrorism: Theory and Practice Course”

В периода от 08.04.2024 до 12.04.2024 беше проведен първият курс, домакинстван от Центърът за Изследване на Екстремизма и Тероризма (ЦИЕТ), съвместно с Кралската военна академия – Сандхърст с основен лектор британският преподавател – д-р Аарон Едуардс.

Курсът бе открит от Заместник-началникът по учебна и научна част на Военна Академия, полк. доц. д-р Димитър Ташков, в присъствието на аташето по отбрана на Великобритания в България, подполковник Матю Уокър, Ръководителят на Центъра, полк. доц. д-р Петър Маринов, д-р Лъчезар Милушев, представител на Министерството на Вътрешните работи, който е и заместник-ръководител на Центъра за изследване на екстремизма и тероризма, както и г-жа Лидия Станоева – помощник на аташето по отбрана в Британското посолство в София.

Организацията на курса даде възможност за междуведомственото участие на различни представители от Министерството на отбраната, Министреството на Вътрешните работи, Националната Служба за охрана и Военна академия. По този начин се представи и целта на Центъра за Изследване на Екстремизма и Тероризма, а именно: да обединява усилията на компетентните държавни структури, изследователския и експертен потенциал, за прилагане на мерки за противодействие на рисковете свързани в борбата с радикализацията, екстремизма и тероризма.

Ключово в курса беше, индивидуалния професионален опит на участниците, по отношение на това, как всеки един от тях се е справял с предизвикателствата пред борбата със асиметрични заплахи от типа на тероризма. Д-р Аарон Едуардс от Sandhurst помагаше на участниците в курса, при вземането на информирани решения във всяко едно упражнение. Той им даваше ясни примери, как те да се борят ефективно с тероризма в съответствие с най-добрите британски и международни практики, като ги приканваше да размишляват върху техния собствен опит чрез интерактивни казуси, дискусии за решаване на проблеми, чрез създаване на сценарии за упражнения, дискусии и дебати.

Кулминацията на курса бе в това, участниците да приложат всички техники, тактики и процедури, разработени през седмицата, в последно ролево упражнение. В края на обучението си участниците придобиха знания за разбиране на съвременния тероризъм и как той взаимодейства с други форми на незаконна дейност. Натрупаха умения да идентифицират и оценяват променящият се характер на съвременните заплахи, демонстрирайки прилагане на аналитични инструменти в борбата с тероризма.

Този интензивен курс, чийто цел бе да надгради знанията на участниците с набор от умения за предотвратяване, преследване, защита и подготовка срещу заплахата, породена от тероризма, бе постигната. Ръководителят на Центъра полк. доц. д-р Петър Маринов и представителите на Британската страна увериха участниците, че всички умения, научени по време на този курс, ще бъдат пряко приложими за професионалното развитие на всеки един от тях, включително и при анализ и решаване на проблеми от различно естество, работа в екип ,и усъвършенстване на тяхните лидерски умения.

В края на курса, в тържествена обстановка в комплекс „Царски зали“, началникът на Военна академия генерал-майор Тодор Дочев, подполковник Матю Уокър – аташе по отбраната на Великобритания, д-р Аарон Едуардс и полк. доц. д-р Петър Маринов връчиха сертификатите на участниците.