Участие на Ръководството на “Център за Изследване на Екстремизма и Тероризма” в Национално Антитерористично Учение “Отговор 24”.

На 07.02.2024 г. се проведе Национално Антитерористично учение “Отговор 24”. Учението имаше за цел да провери готовността за реакция на органите за управление и силите за реагиране на национално и териториално ниво. В тренировъчните действия участваха около 200 представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването, Прокуратурата на Република България, ДАНС, НСО, Столичната община и БЧК. От страна на Центъра за Изследва на Екстремизма и Тероризма, участие взеха ръководителя на Центъра полк. доц. д-р Петър Маринов и Заместник ръководителя д-р Лъчезар Милушев, които бе и един от главните лица в Групата за управление на сценария на цялото учение.

Учението инсцинира различни сложни обстановки с поредица от кризисни ситуации, в резултат на което ангажираните ведомства изпълниха задачи на няколко точки в София. Бяха проиграни различни елементи от плановете по установяване, неутрализиране и задържане на въоръжена група, както и оказване на медицинска помощ на пострадали хора. Тренировката провери в реално време нивото на координация и възможностите на реагиращите структури за обмен на информация и вземане на бързи и адекватни решения. В рамките на учението бяха оповестени представителите в Националния оперативен щаб, които се събраха на съвещание, ръководено от министъра на вътрешните работи.