Посещение на екип от Центъра за изследване на екстремизма и тероризма в Международния институт по контратероризъм в Херцлия, Израел.

По-време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с бъдещи съвместни проекти за обучение и провеждане на изследвания в областта на борбата с радикализацията, екстремизма и тероризма.